logo1 logo2

Sou aquí:: inici

Transparència i protecció de dades: interacció i equilibri

En aquest espai es recullen les preguntes més rellevants plantejades en la primera edició del curs obert massiu i en línia Transparència i protecció de dades: interacció i equilibri, que s’ha portat a terme durant el primer semestre del 2018. Aquesta modalitat de curs és més coneguda per la sigla en anglès MOOC (Massive Open Online Course).

S'han inclòs les preguntes tal com van ser formulades. Són els textos en negreta que hi ha al principi de cada entrada.

Les respostes són les que va aportar el docent, Carles San José, a les preguntes plantejades i estan fonamentades en els seus coneixements i experiència en la matèria. Cal precisar, doncs, que en aquestes respostes el docent expressa el seu criteri, tot i que en la majoria dels casos coincideix amb els pronunciaments de les institucions amb competència en la matèria, especialment de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) i l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).

L'EAPC considera que aquesta recopilació pot ser útil tant per a les persones que facin el curs com per al públic en general.


Índex temàtic:Elaboració: Octubre 2018

Autoria i llicència

Autor: Carles San José

Coordinació tècnica i pedagògica: Eva López, Servei de Formació Contínua Professionalitzadora, EAPC

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i seguint el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa, cosa que n'autoritza l'ús:

  • citant-ne font i autoria;
  • amb finalitats no comercials;
  • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència

Llicència de Creative Commons