logo1 logo2

Sou aquí:: inici » 8. Règim disciplinari, règim d'incompatibilitats i drets individuals exercits col·lectivament

8. Règim disciplinari, règim d'incompatibilitats i drets individuals exercits col·lectivament

En aquest mòdul veurem tres temes relacionats amb els drets i els deures. En concret: el règim disciplinari, l'eina de l'Administració per aconseguir que els treballadors públics compleixen els seus deures; el règim d'incompatibilitats, relacionat amb el principi d'independència que ens mostra l'article 103.3 de la Constitució Espanyola; i, finalment, els drets individuals exercits col·lectivament, batejats així per l'Estatut bàsic de l'empleat públic i que fan referència al dret de vaga, el dret de sindicació, el dret de negociació col·lectiva i el dret de representació.

En aquest apartat analitzarem:


Inici