logo1 logo2

Sou aquí:: inici » 7. Situacions administratives

7. Situacions administratives

  • El règim de situacions administratives dels funcionaris públics constitueix també part essencial del seu peculiar règim estatutari i té per finalitat regular les modificacions de la relació funcionarial degudes a la concurrència de les circumstàncies objectives o subjectives que comporten alteracions de l’estructura bàsica d’aquesta, amb els efectes que en cada supòsit estableixen les normes.
  • La característica essencial de les situacions administratives és que en totes es manté «latent» la relació del funcionari amb l’Administració i, com a conseqüència, la possibilitat de reingressar al servei actiu sempre que es compleixin un seguit de requisits fixats reglamentàriament.

En aquest apartat analitzarem:


Inici | Bloc 8 >>