logo1 logo2

Sou aquí:: inici » 5. Sistema retributiu

5. Sistema retributiu

En aquest apartat veurem tot el sistema retributiu del personal que presta serveis a l'Administració de la Generalitat i analitzarem els diferents conceptes retributius als quals tenen dret tant el personal funcionari i el personal interí com el personal laboral, i l'acreditació d'aquestes retribucions. També veurem els diferents descomptes que s'apliquen en la nòmina, tant l'impost sobre la renda de les persones físiques com els dos sistemes de previsió social més estesos a l'Administració de la Generalitat.

En aquest apartat analitzarem:


Inici | Bloc 6 >>