logo1 logo2

Sou aquí:: inici » 2. Seguiment de tot el que es diu d'un tema o òrgan administratiu al web social » 2.2. El seguiment. Agregadors de contingut i canals RSS

2.2. El seguiment. Agregadors de contingut i canals RSS

Hem après a fer cerques a la Internet social, és a dir, la Internet que canvia a cada moment amb la publicació de notícies, apunts, etcètera. Amb això hem après a trobar quan parlen de nosaltres o dels nostres temes.

Però, com podem fer confluir en un únic lloc totes aquestes informacions que s'actualitzen a cada moment en fonts diverses? Com podem agregar-les?

Els agregadors de continguts permeten agregar diferents canals d'informació en un únic flux temàtic.

Hi ha diversos tipus d'agregadors de contingut, alguns agreguen noticiaris o blogs de manera directa. D'altres, en canvi, necessiten que hi incorporem els canals RSS, un canal que aquests noticiaris o blogs generen automàticament.

a) Els agregadors

Per fer el seguiment del que es publica en diversos llocs web o blogs fent confluir tots els fluxos informatius en un únic punt que ens permeti estar sempre al cas de totes les novetats utilitzarem agregadors de continguts. N'hi ha molts, però us en volem presentar només dos que, en aquest moment, són estables i molt utilitzats:

  • Feed Reader És el més professional i útil en la seva modalitat d'escriptori per a Windows (cal instal·lar-lo): permet gestionar bé els canals RSS, importar i exportar continguts i fer-hi monitoratges molt productius. També té una versió en línia, però sense tantes prestacions.
  • Feedly Actualment és l'agregador més popular i senzill d'utilitzar. Té moltes prestacions i possibilitats. Agrega bé canals RSS, però també blogs i mitjans que no en tenen. Es pot trobar en línia i també disposa d'apps per a Android i iOS.

Un agregador com Feedly permet agregar directament els webs informatius o blogs. D'altres com FeedReader necessiten que aportem el canal RSS que aquests webs o blogs generen automàticament.

Hi ha molts altres agregadors que us suggerim de conèixer. Al lloc següent en trobareu una llista àmplia amb elements per comparar-los:

Comparativa d'agregadors a la Wikipedia (anglès)

Comparativa d'agregadors a la Viquipèdia (català)

L'agregador més popular durant anys, d'una altíssima qualitat i tot un referent, fou Google Reader, actiu en línia entre 2007 i 2013. Des d'aleshores han sortit diversos projectes que han volgut emular-lo com The Old Reader, Digg Reader, Commafeed i molts d'altres. Alguns encara són actius i d'altres han anat desapareixent com el seu inspirador.

b) Què és RSS?

Els RSS ens serveixen per escoltar la xarxa. 

Imatge: OllyHart 
Alguns drets reservats (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.es) RSS o Atom són uns canals que només contenen informació sumària resumida en uns pocs camps: nom del canal, títol de la informació, moment de publicació, descripció i algun element més. Aquesta informació es mostra sense elements de format (ni tipogràfics, ni de color, ni de disseny). Es presenta, doncs, en format semàntic, és a dir, en el metallenguatge XML.

La majoria de blogs i noticiaris disponibles a Internet ofereixen la mateixa informació que publiquen de manera ordinària en format RSS o Atom.

Els canals RSS o Atom i el seu domini ofereixen una eina importantíssima per poder escoltar el web amb criteris de qualitat. Dominar-ne l'ús, ser capaç de trobar-los en els resultats dels cercadors, ser capaç d'unificar-ne diversos en un agregador o aprendre a filtrar-los són habilitats que permeten afinar molt en qualsevol intent d'escoltar la xarxa.

Per trobar RSS en qualsevol web, hem de buscar la icona. Si no hi ha icona, potser ho trobarem buscant dins de la pàgina els termes RSS, Atom o canal.

c) Significat de les sigles RSS

Habitualment, les sigles es construeixen a partir d'una expressió que es repeteix moltes vegades. En el cas de l'RSS es dóna la curiositat que la definició ha anat canviant. Així, al llarg dels anys, RSS ha volgut dir:

Rich Site Summary → Aquesta definició fa referència al que trobem en un canal RSS: un sumari (summary) enriquit (rich) d'un lloc web (site).

RDF Site Summary → Aquesta definició fa referència a la manera com està construït un RSS. Ens diu que és el sumari d'un lloc web que s'ajusta a una especificació XML concreta: l'especificació RDF.

Really Simple Sindication → Aquesta definició fa referència a l'ús que en podem fer. Ens diu que podem "sindicar" fàcilment la informació. "Sindicar" vol dir fer redifusió, reproduir. Es refereix, doncs, al fet que a partir d'un canal RSS d'un web podem reproduir-ne la informació molt fàcilment en un altre.

d) Què podem fer amb els RSS?

Podem fer-hi coses molt diferents i útils. Per exemple, podem obtenir els RSS de dos o tres mitjans de comunicació que ens interessa seguir i unir-los en un agregador.

Imaginem-nos que volem seguir Vilaweb, Ara.cat i La Vanguardia. Agafem els seus canals RSS i els agreguem tots tres a FeedReader. Això ens permetrà seguir de manera unificada i cronològica què es diu en tots tres.

Els millors cercadors socials també ens permeten obtenir canals RSS de les cerques que fem. Això ens permet tenir sempre actualitzat un únic flux d'informació que resumeixi les novetats de les nostres cerques.

Imaginem-nos que hem cercat "incendi" i "foc al bosc" en un cercador de notícies. Agafem l'RSS de cadascuna d'aquestes cerques i les agreguem totes dues al FeedReader. Quan aparegui una notícia amb un d'aquests dos termes, tant si és en una publicació com l'altra, ens apareixerà l'avís.

e) Què trobem dins un RSS?

Hi trobem una estructura que sempre és idèntica.

«?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?» «?xml-stylesheet type="text/xsl" href="rss.xsl"?»

«rss version="2.0"» «channel»

«title»TÍTOL GENÈRIC (TEXT)«/title» «link»ENLLAÇ A LA PÀGINA GENÈRICA (LINK) «/link»

«description»DESCRIPCIÓ (TEXT)«/description» «language»IDIOMA (CODI CONVENCIONAL)«/language»

«copyright»PROPIETARI DELS DRETS«/copyright» «pubDate»DATA DE PUBLICACIÓ (CODIFICACIÓ DE DATA)«/pubDate»

«lastBuildDate»DATA DE GENERACIÓ (CODIFICACIÓ DE DATA)«/lastBuildDate» «image»

«title»DESCRIPCIÓ DE LA IMATGE BREU«/title» «url»URL DE LA IMATGE«/url»

«link»ENLLAÇ A LA PÀGINA GENÈRICA«/link» «description»DESCRIPCIÓ LLARGA DE LA IMATGE«/description»

«/image» «item» AQUÍ COMENÇA LA PRESENTACIÓ DELS CONTINGUTS CONCRETS

«title»TÍTOL DEL CONTINGUT CONCRET«/title» «link»ENLLAÇ DIRECTE AL CONTINGUT CONCRET EN EL WEB«/link»

«description»DESCRIPCIÓ O FRAGMENT. «/description» «pubDate»DATA DE PUBLICACIÓ (CODIFICACIÓ DE DATA)«/pubDate»

«/item» «item»

«/item»

«/channel»

''«/rss»

f) OPML

Alguns agregadors permeten exportar l’estructura completa dels diversos RSS que hi hem anat incorporant. Això es fa amb un fitxer OPML.

Si hem carregat diversos canals RSS a un agregador, estem en condicions d'exportar un OPML. Aquest fitxer ens permetrà enviar a altres persones la nostra estructura de canals RSS o canviar de programa agregador (per exemple, els canals RSS que tinguem agregats al FeedReader podrem exportar-los a OPML i després importar aquest OPML a Feedly; i viceversa, és clar).

g) Presentació dels canals RSS

Els canals es poden presentar directament o bé mediatitzats mitjançant alguna eina que els faci més amigables. D'altra banda, quan es presenten directament, poden portar associats un full d'estils que els dóna un determinat format o bé sense cap full d'estil; en aquest cas, el mateix explorador que utilitzem els atorga un determinat format per facilitar-ne la visibilitat.<< | >>