logo1 logo2

Sou aquí:: inici » Bloc IV: Cultura i urbanitat digital. Aspectes legals.

Bloc IV: Cultura i urbanitat digital. Aspectes legals.

En aquest bloc

 • aprendreu a prevenir riscos laborals associats a l'ús de les TIC
 • aplicareu criteris d'ecoeficiència en l'ús de les TIC
 • coneixereu com accedir a Internet tant des de l'ordinador com des de telèfons mòbils
 • prendreu consciència dels principals drets i deures de les persones que fan ús de les TIC

  1. Cura de la higiene postural
  2. Configuració de les característiques visuals de la pantalla
  3. Organització de l’espai de treball
  4. Ús de protectors de pantalla
  5. Establiment de rutines de descans i gimnàstica al lloc de feina
  6. Ús responsable del material fungible (paper, impressió, etc)
  7. Reutilització de material fungible
  8. Tractament correcte dels residus tecnològics
  1. Requisits per accedir a Internet
  2. Ús de l’ordinador per accedir a Internet
  3. Ús del telèfon mòbil per accedir a Internet
  4. Limitacions d’accés a Internet
  1. Drets i deures fonamentals dels usuaris d’Internet: protecció de dades, imatge i intimitat
  2. Drets i deures referents al comerç electrònic
  3. Respecte de la propietat intel·lectual
  4. Drets d’autoria i tipus de llicències

>>