Sou aquí: inici

Curs virtual de gestió del pressupost

  • Elaboració dels materials: 2007
  • Darrera actualització: setembre 2013

BY X.Belanche NC SA E.Gea

Objectius

  1. Adquirir nocions sobre diversos aspectes del pressupost: la seva definició, el marc legal, la planificació pressupostària, el procediment d’elaboració i el concepte de pressupost per programes.
  2. Aprendre la normativa reguladora, els principis pressupostaris i l’estructura del pressupost.
  3. Conèixer totes les fases d'execució pressupostària, els seus documents comptables i els diferents tipus de modificació del pressupost.

Sumari

Seguiment del curs

El curs se seguirà des de l'Aula Virtual de l'EAPC, on trobareu les indicacions didàctiques corresponents així com les activitats a realitzar.

Autoria

  • Els continguts d'aquest curs han estat elaborats per Meritxell Masó, Joan Ruiz Culell i Àlex Sobrepera.
  • Coordinació tècnica i pedagògica: Eva Gea (Secció de Formació no Presencial de l'EAPC)

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i seguint l'establert a la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa cosa que n'autoritza l'ús

  • citant-ne font i autoria;
  • amb finalitats no comercials;
  • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Creative Commons License
L'obra de Gestió del pressupost està subjecta a una llicència de Reconeixement-No comercial-Compartir amb la mateixa llicència 2.5 Espanya de Creative Commons

Així mateix, s'inclouen referències a materials d'altres autors i autores degudament consignades per a l'ús de les quals caldrà avenir-se a les corresponents llicències.