Sou aquí: inici » 7. Bibliografia complementària

7. Bibliografia complementària

Direcció General de Joventut (2012) Orientacions per l’aplicació dels principis rectors del PNJCat a les polítiques locals de joventut.Barcelona.

Observatori Català de la Joventut (2011) Guia per elaborar la diagnosi del Pla local de joventut.Barcelona.

Observatori Català de la Joventut (2011) Orientacions per a l’elaboració d’un Pla local de joventut.Barcelona.

Observatori Català de la Joventut (2011) Guia breu de tècniques i eines d'anàlisi per a les polítiques de joventut. Barcelona.

Departament de la Presidència i Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. (2011) Guia per a la planificació i pressupostació estratègica de la Generalitat de Catalunya. Generalitat de Catalunya.

Blasco, J. (2009) Guia pràctica 1. Com iniciar una avaluació: oportunitat, viabilitat i preguntes d’avaluació. Barcelona: Institut Català d’Avaluació de les Polítiques Públiques.

Blasco, J. (2009) Guia pràctica 3. Avaluació del disseny. Barcelona: Institut Català d’Avaluació de les Polítiques Públiques.

Casado, D. (2009) Guia pràctica 2. Avaluació de necessitats socials. Barcelona: Institut Català d’Avaluació de les Polítiques Públiques,.

García, G. i Ramírez, J. M. (2002) Diseño y evaluación de proyectos sociales. Zaragoza: Libros Certeza,.

Ligero Lasa, Juan Andrés (2011) Dos métodos de Evaluación: Criterios y la Teoria del Programa. CEU Ediciones.2011

Mille Galán, J. M. (2003) Manual bàsic d’elaboració i avaluació de projectes. Útils pràctics 13. Torre Jussana. Ajuntament de Barcelona.

Nirenberg,O, Brawerman, J i Ruiz, V. (2003) Programación y evaluación de proyectos sociales. Paidós Tramas sociales.

Pérez Serrano, G. (1993) Elaboración de proyectos sociales. Casos prácticos. Segunda edición. Narcea sociocultural.

Fernàndez, José Maria, (?) Planificación de proyectos orientados por objetivos.

Fomin (2008), Guía práctica para la elaboración de matriz de marco lógico. Disponible a: www.energiayabienteandina.net


<< Inici