Sou aquí: inici » 5. De la formulació a la redacció del projecte » 5.10. Disseny de l'avaluació

5.10. Disseny de l'avaluació

i32.jpg

A partir de l’explicació del punt tres d’aquest document, hem vist com és de rellevant plantejar l’avaluació des del disseny del projecte. Per tant, en aquest apartat haurem de descriure tot allò que es farà en aquest procés. Primer de tot, caldrà deixar clara quina és la intenció que es vol aconseguir amb l’avaluació del projecte (si volem rendir comptes, si volem millorar la nostra intervenció, si volem saber si un projecte pilot està funcionant, etc.). A partir d’aquí, caldrà definir quin serà el tipus o els tipus d’avaluació que afrontarem en aquest procés. Les característiques del projecte condicionaran el tipus d’avaluació que es decideixi realitzar, té a veure amb algunes característiques del projecte, així com amb altres aspectes com la viabilitat d’obtenir informació, amb l’interès tècnic i/o polític, etc.

En aquest sentit, cal especificar, per cada tipus d’avaluació escollida, quina és la pregunta d’avaluació que guiarà el procés d’avaluació. Haurem de descriure breument el procés metodològic que se seguirà per fer l’avaluació, explicitant el tipus de tècniques que s’utilitzaran i sobretot amb quins actors es comptarà i en quins espais de treball es farà el procés d’avaluació. Finalment, és interessant descriure el moment (inicial, intermedi o final) en què es farà l’avaluació, així com qui serà el responsable de realitzar-la (el mateix equip de gestió del projecte o un agent extern).


<< 5. De la formulació a la redacció del projecte