Sou aquí: inici » 5. De la formulació a la redacció del projecte » 5.8. Temporalització

5.8. Temporalització

i27.jpg

Cal explicar cadascuna de les fases del projecte i el calendari de les accions que cal fer. La temporització contribueix a tenir una visió global del projecte i de l’estat de la seva execució. També facilita el seguiment del procés d’implementació i avaluació del projecte i l’ordenació en una seqüència temporal i lògica de les activitats i tasques del projecte (la qual cosa facilita que puguem assolir els objectius operatius del projecte).

Una manera senzilla i clara d’exposar aquesta temporització en un projecte és elaborar un “Cronograma” com el que us presentem a continuació:

i28.jpg

Respecte a l’esquema, a l’hora de fixar el calendari haurem d’atendre a les activitats.

i29.jpg

Font: Elaboració pròpia a partir del gràfic Ivalua sobre teoria del canvi.


5.9. Difusió >>