Sou aquí: inici » 5. De la formulació a la redacció del projecte » 5.5. Descripció metodològica del projecte

5.5. Descripció metodològica del projecte

i21.jpg

En aquest apartat cal descriure com es concreten els aspectes metodològics de la intervenció, és a dir, la gestió del projecte per garantir el seu funcionament. Per tant, es descriuen com s’operativitzen els principis rectors que estan relacionats amb l’articulació del treball amb professionals, agents, joves o entitats. Es detalla quina és la coordinació interna de la mateixa Administració o organització (interdepartamentalitat) i /o externa (interinstitucionalitat i participació): això implica identificar cadascun dels recursos humans (professionals, agents, joves i/o entitats) que formen part del projecte i especificar quines funcions desenvoluparà cadascú perquè el projecte es pugui implementar.

Cal especificar de quina manera intervindran en el projecte els espais de treball que s’han creat en el marc del programa o el pla on s’emmarca el projecte. Tot i aquesta planificació, és possible que s’hagin d’incorporar altres agents o joves que siguin necessaris per al projecte en aquests espais dissenyats, ja que poden facilitar la intervenció sobre algun dels aspectes o causes del problema específics. Per tant, cal descriure els participants, el funcionament i la periodicitat dels espais de coordinació i seguiment previstos (reunions, grups de treball, comissions, espais de treball en xarxa…) en relació amb l’articulació de recursos, de la gestió i de la implementació del projecte, així com en el seguiment i l’avaluació d’aquest.

Cal evitar, doncs, fer declaracions d’intencions sobre els aspectes metodològics i concretar com aquests s’apliquen específicament en el projecte.

i22.jpg

Font: Elaboració pròpia a partir del gràfic d’Ivalua sobre teoria del canvi.

En aquest apartat, quan fem la descripció, haurem d’explicitar de quina manera, qui i quines funcions, i quan s’organitzen els recursos (inputs) per tal que el projecte es puguin desenvolupar.


5.6. Descripció dels destinataris >>