Sou aquí: inici » 5. De la formulació a la redacció del projecte » 5.1. Descripció del projecte

5.1. Descripció del projecte

i12.jpg

De manera molt breu, és la presentació del projecte que es vol dur a terme. Ha d’incorporar què motiva la realització del projecte i els destinataris als quals s’adreça, on s’inscriu i què pretén aconseguir. Si hem formulat el projecte amb la teoria del canvi, la narració final ens pot servir com a descripció general del projecte.

i13.jpg

Font: Elaboració pròpia a partir del gràfic Ivalua sobre teoria del canvi.

Per tant, com veiem en aquest esquema, a l’hora de donar resposta a aquest apartat caldrà fixar-nos en com se suposa que s’han de disposar i articular tots els components de la TdC per aconseguir transformar la problemàtica inicial.


<< 5. De la formulació a la redacció del projecte | 5.2. Justificació >>