Sou aquí: inici » 4. Formulació d'un projecte amb la Teoria del Canvi » 4.4. Quadre resum de la teoria del canvi

4.4. Quadre resum de la teoria del canvi

Un cop identificats els elements de la teoria, és útil utilitzar un quadre com el següent per sistematitzar la informació de cada element.

Recursos Població diana Activitats Productes Factors externs Impactes
Descripció 1)
Hipòtesis clau 2)
Indicadors 3)

D’aquesta manera estem veient la utilitat de la teoria del canvi per orientar l’avaluació.

Tant els elements de la teoria, com les hipòtesis són dimensions i variables que són susceptibles d’avaluar, per la qual cosa a l’hora de dissenyar el projecte ja s’està preparant l’avaluació d’aquest.


4.5. Metodologies per al disseny i avaluació de projectes >>

1) Descripció: aquí explicarem en què consisteix cada element i comprovarem que els haguem descrit tots de manera que es vegi una coherència lògica, des dels recursos als impactes.
2) Hipòtesis clau: descriurem les hipòtesis respecte a la probabilitat que cadascun dels elements doni lloc o es relacioni amb els altres elements amb els quals està associat.
3) Mesures/indicadors: anotarem la manera en què podrem mesurar cadascun dels elements de la teoria identificats.