Sou aquí: inici » 1. Presentació

1. Presentació

En aquesta unitat didàctica sobre planificació i avaluació d’un projecte, trobareu definicions conceptuals en relació amb la planificació estratègica, una breu explicació sobre metodologies en relació amb la planificació de projectes, i una proposta metodològica en relació amb l’elaboració de projectes des de l’enfocament del model lògic de la teoria del canvi. Finalment, aportem un apartat en relació amb com posar sobre el paper allò que prèviament hem elaborat amb la intenció que el producte final sigui un projecte, que comuniqui i expliciti les nostres intencions, de quina manera es durà a terme i com l’avaluarem.

El document té quatre parts:

  • La primera part, se centra a definir la planificació estratègica, com a instrument que ens permet transformar la realitat social. Introduïm també quins aspectes i condicionants cal tenir en compte a l’hora de planificar, per tal de garantir qualitat i eficàcia en les nostres intervencions i possibilitar que siguin viables. A partir d’aquí introduïm els diferents nivells de planificació i moments, amb la finalitat de transmetre de quina manera es pot passar de les intencions més generals a les més concretes, perquè la transformació i el canvi esdevinguin una realitat. D’aquesta manera ubiquem el projecte com a unitat de programació. Finalment, incorporem un apartat quant als atributs estratègics i metodològics que cal que el projecte incorpori i que són els principis rectors del Pla Nacional de Joventut 2011-2020, amb la finalitat de fer “bones” polítiques de joventut.
  • La segona part, fa una breu introducció a tres mètodes de planificació de projectes en relació amb la lògica de procés, que són el marc lògic, el mètode Zopp i la teoria del canvi. Finalment es justifica per què proposem la Teoria del canvi com a model que utilitzarem per elaborar un projecte en polítiques de joventut.
  • La tercera part, desenvolupa una àmplia explicació amb accent metodològic sobre com elaborar un projecte de polítiques de joventut amb la teoria del canvi. Descriu els components per poder-lo formular i fer una proposta de disseny de com s’han de disposar teòricament els diferents components perquè es pugui produir el canvi desitjat, així com què cal que tinguem en compte en aquest disseny per poder avaluar el projecte.
  • La quarta i darrera part, pretén oferir un guió sobre els apartats bàsics que cal incorporar en el projecte un cop l’hem formulat, amb la intenció que sigui una eina comunicativa per a tothom que l’hagi d’implementar i avaluar. Amb la finalitat de facilitar la connexió amb el disseny que hem fet en relació amb el model de la teoria del canvi, hem inclòs en la majoria dels apartats un petit esquema en relació amb els components del projecte per tal que a l’hora de redactar cada apartat tinguem clar quin o quins components entren en joc.

<< Inici