Sou aquí: inici

Joves i inclusió social: Conceptes bàsics, interculturalitat i gènere

  • En la primera part farem una introducció teòrica a la inclusió social, i a com podem plantejar-nos el treball en aquest sentit des de les polítiques públiques i especialment des de les polítiques de joventut
  • En la segona part, aproparem als professionals de joventut a la comprensió i l’anàlisi de la diversitat cultural i per raons d’origen ètnic o nacional de la joventut i donarem a conèixer els models d’atenció de la diversitat. Per acabar, establirem quin són el tipus de polítiques que es poden desenvolupar des de Joventut per atendre la diversitat i treballar per una societat més inclusiva i cohesionada.
  • En la tercera part ens aproparem a la comprensió sobre la construcció social del gènere per entendre com s’han elaborat i s’estructuren les relacions entre homes i dones, i analitzar les desigualtats existents. També, treballarem sobre la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques de joventut des de l’anàlisi previ de les diferents accions portades a terme per a una igualtat efectiva entre els homes i les dones.La present unitat.

Objectius

  • Conèixer els conceptes bàsics del plantejament estratègic en clau d’inclusió per tal de poder promoure polítiques de joventut que treballin en aquest sentit.
  • Aprofundir i reflexionar en el coneixement sobre els eixos i factors de desigualtat, així com les barreres i els obstacles amb els quals es troben les persones joves per tal de reduir la seva incidència i fomentar serveis i recursos de joventut inclusius.
  • Trencar amb la mirada estereotipada i homogènia sobre la joventut per a construir polítiques de joventut que donin resposta a la diversitat de la població jove.
  • Conèixer els elements bàsics referents a les perspectives intercultural i de gènere per a promoure models no androcèntrics i fomentar la igualtat i la cohesió entre les persones joves.

Contingut

Bloc 1 : Les polítiques de joventut en clau d'inclusió social

Bloc 2: La perspectiva intercultural com a mitjà per a la inclusió social i la cohesió de la joventut en una societat diversa

Bloc 3: La perspectiva de gènere com a mitjà per a la inclusió social i la igualtat efectiva entre dones i homes joves

Autores

El contingut d'aquest material de suport ha estat elaborat per la Neus Alberich i González i la Sílvia Migueiz i Castosa.

La Direcció General de Joventut, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i seguint l'establert a la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa cosa que n'autoritza l'ús

  • citant-ne font i autoria;
  • amb finalitats no comercials;
  • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Espanya de Creative Commons