Sou aquí: inici » Bibliografia per aprofundir

Bibliografia per aprofundir

Alberich, N., i N’Diaye, M. (2010). Interculturalitat en les polítiques locals de joventut. Barcelona: Departament d’Acció Social i Ciutadania, Secretaria de Joventut, col. “Sinergia”, núm. 9.

Alarcón, A. (2010). Joves d’origen immigrant a Catalunya. Necessitats i demandes. Una aproximació sociológica. Secretaria de Joventut. Col•lecció estudis 27.

Berga, A. (2007). Adolescència femenina i risc social: un estudi d'itineraris biogràfics i estratègies culturals des d'una perspectiva de gènere. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Secretaria de Joventut.

Casas, M. (2011). Una mateixa realitat, diverses perspectives. Carpeta de recursos sore acollida i gestió de la diversitat per a professionals de joventut. Barcelona: Departament de Benestar i Família.

Lomas, C. (2004). Los Chicos también lloran: identidades masculinas, igualdad entre los sexos y coeducación. Barcelona: Paidós.

Nash, M; Marre, D. (2001). Multiculturalismos y género: perspectivas interdisciplinarias. Barcelona: Bellaterra.

Osborne, R. (1993). La construcción sexual de la realidad. Madrid: Cátedra Col•lecció Feminismos Num. 14.

Sarasa, S., i Sales, A. (2009). Itineraris i factors d’exclusió social. Barcelona, Ajuntament de Barcelona.

Stolcke, V. (2003). La mujer es puro cuento: la cultura del genero, a Verena Stolcke. Quaderns d’Institut Català d’Antropologia, Sèrie Monogràfics . A propòsit de la cultura, Num.19.

Torns, T, Carrasquer, P, Parella, S, Recio, C, (2007). Les dones i els treballs a Catalunya: mites per certeses. Institut Català de les Dones, Col•lecció Estudis Num 2.