Sou aquí: inici » 3.4. Les polítiques de gènere

3.4. Les polítiques de gènere

Fins fa poc més de trenta anys aproximadament, les desigualtats entre homes i dones no han estat una problemàtica social a abordar des de les polítiques públiques. Des d’una perspectiva històrica, la política s’ha fet càrrec d’allò que tenia a veure amb l’espai públic i, per tant, l’espai privat, allò que tenia a veure amb la reproducció i les tasques domèstiques, quedava fora de debat i de possibles regulacions.

Aquest fet implicava que des de l‘actuació pública es reforcés el manteniment i la conservació dels patrons socials i culturals patriarcals a través d’un marc normatiu que ha perpetuat les desigualtats i les discriminacions cap a les dones, legitimant el món públic (l’àmbit polític, social i econòmic) com l’espai masculí i dels homes, i l’àmbit privat o domèstic (la llar i la família), com l’espai femení i de les dones.

A partir dels anys setanta i arran de les reivindicacions del moviment feminista s’introdueixen en alguns estats europeus les polítiques de gènere per lluitar contra la discriminació vers les dones en la vida política, econòmica i social de les societats modernes.

Segurament heu sentit diferents fórmules per anomenar les polítiques de gènere, com ara polítiques per la igualtat o polítiques de dones. Encara que el matís és diferent en cadascuna de les expressions, totes tenen en comú el repte de contribuir a l’assoliment de la igualtat entre homes i dones.

Les polítiques de gènere es conceben com a polítiques públiques en contra de la discriminació per raó de sexe i busquen incidir en l’organització social que manté el sistema sexe-gènere basat en una distribució de rols i àmbits diferenciats per a cadascun dels sexes que contribueix a perpetuar les desigualtats entre dones i homes.

Com veurem a continuació, al llarg d’aquests anys s’han portat a terme diverses estratègies que han configurat l’evolució de les polítiques de gènere amb la intenció de capacitar i apoderar les dones per avançar cap a la igualtat.


3.5. >>