Sou aquí: inici » Bibliografia complementària

Bibliografia complementària

 • AA.VV (2005) La informació juvenil. Una aposta per la qualitat i el treball en xarxa. Barcelona. Diputació de Barcelona
 • Comissió Europea (2001). Un nou impuls per a la joventut europea. Llibre blanc de la Comissió Europea
 • Diputació de Barcelona (2005). Pla jove 2005-2007. Pla director de joventut de la Diputació de Barcelona, Barcelona. Diputació de Barcelona, Oficina del Pla Jove.
 • Giménez, L.; Llopart, I. (2002). Per una nova etapa en polítiques de joventut. Barcelona, Fundació Nous Horitzonts.
 • Giménez, L.; Llopart, I. (2006). “Les polítiques de joventut com a polítiques públiques. Una aproximació a les seves dimensions d’anàlisi”. Document del postgrau “Juventud y sociedad” de la UNED.
 • Martínez, R. (2002). “Ilusión y reflexividad en el campo de juego de las políticas de juventud en España” a Discurso y debates en Políticas de Juventud. Revista de estudios de juventud, núm. 59.
 • López Blasco, A. (2007). Krajectòries de vida dels i de les joves: de la linealitat a la incertesa. A “Joventut i polítiques de joventut, 25 aportacions” Barcelona: Àrea d’Igualtat i Ciutadania. Diputació de Barcelona.
 • Llopart, I.; Serracant, P. (2004). Debats i lectures sobre polítiques de joventut. Barcelona, Secretaria General de Joventut (Col•lecció “Sinergia” núm. 7).
 • Montes, P. (2000) Les polítiques de joventut en els municipis petits i mitjans. Barcelona, Diputació de Barcelona.
 • Patón, J.M. (2005). Joves adults i polítiques de joventut a Europa, Barcelona, Secretaria General de Joventut.
 • Simó, C. (2008). Les transicions a la vida adulta en el context de la globalització. Barcelona, Secretaria de Joventut.
 • Zapata, R. (2009). Polítiques de Ciutadania. Barcelona: Àrea d’Igualtat i Ciutadania. Diputació de Barcelona.