Sou aquí: inici » 8. Un darrer apunt: les polítiques de joventut a Europa » 8.6. Fonts d'informació

8.6. Fonts d'informació

En tractar-se d’un tema d’abast tan ampli, hi ha una gran multitud de fonts d’informació que guarden alguna relació, sobretot sobre les condicions de vida dels joves, les trajectòries i les transicions juvenils a Europa. Tanmateix, hi ha poca bibliografia sobre polítiques nacionals de joventut o política de joventut comparada. A continuació, us destaquem les fonts d’informació més rellevants:

S’hi defineixen els trets bàsics de l’estratègia europea en matèria de joventut, impulsada mitjançant el Mètode Obert de Cooperació. Tot i que es tracta d’un document de 2001, la major part dels seus continguts continuen encara avui dia vigents.

Es tracta només dels sumaris d’un informe encarregat per la Comissió Europea a l’Institut IARD de Milà. Si voleu accedir als informes nacionals que van servir de base per a l’elaboració de la part comparativa (Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Alemanya, Grècia, Islàndia, Itàlia, Luxemburg, Noruega, Portugal, Espanya, Suècia, Holanda i Regne Unit), podeu demanar-los a l’Observatori Català de la Joventut.

És un conjunt d’informes nacionals sobre les polítiques de joventut a diferents països europeus. Tanmateix, la qualitat i el grau d’actualització dels informes són molt variables, raó per la qual esdevé necessari un coneixement mínim previ de les polítiques de joventut dels països que són objecte d’estudi. Els informes disponibles són els següents: Albània (2010), Moldàvia (2010), Armènia (2009), Lituània (2008), Hongria (2008), Xipre (2007), República Eslovaca (2007), Malta (2005), Noruega (2004), Luxemburg (2002), Estònia (2001), Romania (2001), Espanya (2000), Suècia (2000), Holanda (2000) i Finlàndia (1999). Podeu trobar aquests informes gratuïtament en PDF juntament amb algunes informacions addicionals i també d’altres països a l’European Knowledge Centre for Youth Policy:

Es tracta d’una proposta de marc conceptual, punts de partida i criteris per a l’anàlisi transnacional comparada de les polítiques de joventut a Europa. Incorpora una revisió de la bibliografia editada fins a aquell moment (2003) sobre polítiques de joventut a Europa. És un estudi en gran mesura deutor, malgrat la seva aproximació crítica, que la Comissió Europea va encarregar a l’Institut IARD.


Inici << |