Sou aquí: inici » 8. Un darrer apunt: les polítiques de joventut a Europa » 8.5. Treball d'informació juvenil a nivell europeu

8.5. Treball d'informació juvenil a nivell europeu

1)

El Llibre Blanc de la Comissió Europea “Un nou impuls per a la Joventut Europea” de 21 de Novembre de 2001 al què hem fet referència, fa esment explícit a la Informació Juvenil i a la Carta Europea d’Informació Juvenil revisada i aprovada a Bratislava (República Eslovaca) el 19 de novembre de 2004, per la 15º Assemblea General d’ERYICA, establint els preceptes pels quals es regeixen actualment els programes d’informació juvenil.

ERYICA és l’Agència Europea per a la Informació Juvenil. És una organització europea independent, formada per les institucions, xarxes i organismes responsable de la informació juvenil d’àmbit nacional. Treballa per intensificar la cooperació a nivell europeu en el camp de la informació juvenil i els serveis a la joventut. Té per objectiu desenvolupar, donar suport i promoure la qualitat de les polítiques d’informació juvenil generalistes, per tal de conèixer les necessitats d'informació de persones joves a Europa i per aplicar els principis de la Carta Europea d’IInformació Juvenil.

Retornant al Llibre Blanc, aquest referma la necessitat d’un treball informatiu als joves en termes de pertinença, accessibilitat i proximitat, i destaca també la potencialitat de les tecnologies de la informació i la comunicació per plantejar nous mitjans en l’accés a la informació.

La participació és indissociable de la informació dels joves. La responsabilitat d’informar als joves, inclòs sobre las qüestions europees, correspon en primer lloc als Estats membres.

Per això, també ha de tractar-se aquest tema en el marc del mètode obert de coordinació. Si és possible, és convenient arribar als propis joves, però, en cas contrari, poden utilitzar-se les persones que estan en contacte amb ells a l’escola, els clubs, les associacions, etc. Aquesta informació de masses precisarà d’un plantejament coordinat, recursos importants i la implicació dels joves a la concepció i la posada en pràctica d’aquestes eines de comunicació. Aquest plantejament es coordinarà amb la nova política d’informació de la Unió, que serà resultat dels principis de governança, i que està elaborant la comissió en estreta col•laboració amb el Parlament Europeu 2).

Els moments importants a tenir en compte del treball en Informació Juvenil a nivell Europeu:

1986 Constitució d’ ERYICA.

1993 Assemblea General d’ERYICA on s’adopta la ‘Carta Europea d’Informació Juvenil’.

Anys 90 Es creen i reforcen altres xarxes més especialitzades:

  • Eurodesk: xarxa d’informació sobre oportunitats europees pera joves.
  • EYCA: Associació Europea del Carnet Jove.

1997 El Consell d’Europa va signar un Acord de Col•laboració amb ERYICA per promoure i desenvolupar la cooperació europea en l’àmbit de la informació i l’assessorament als joves, en especial mitjançant l’organització d’activitats de formació per a les persones implicades en la informació i l’ assessorament a la joventut.

2001 La Unió Europea va publicar el Llibre Blanc “Un nou impuls per a la Joventut Europea”, en el que s’inclou la Informació Juvenil com una de les seves àrees fonamentals.

2004 ERYICA adopta una nova versió de la Carta Europea d’ Informació Juvenil que inclou nous aspectes del Treball d’ Informació Juvenil, com per exemple la participació dels joves o l’ús de les noves tecnologies.

2005 i 2006 ERYICA, EURODESK y EYCA es comprometen a organitzar seminaris conjunts sobre temes rellevants per a les tres organitzacions, tals com les qüestions relatives a la qualitat i la participació dels joves.

2009 A la 20a Assemblea General de l'ERYICA s’adopta la Carta dels ‘Principis d’informació en línia a la joventut.

Algunes de les xarxes d’informació juvenil a nivell europeu són:

Portal d’Informació i Assessorament a Centres i Serveis a nivell Europeu. Web: http://www.eryica.org La Agència Europea d’Informació i Assessorament per a Joves (ERYICA) és una associació sense ànim de lucre amb base a Luxemburg. Es va fundar el 17 d’abril de 1986 a Madrid.

Al març de 2009, la xarxa d’ ERYICA constava de 25 Membres, 5 Organitzacions Afiliades i 3 Organitzacions Col•laboradores que treballen a 26 països, a més de 8.000 centres d’informació, on 13.000 treballadors proporcionen als i les joves Informació Juvenil “de Caràcter General” seguint els principis de la Carta Europea d’Informació Juvenil. Tots els anys la xarxa Eryica rep més de 23.000.000 visites.

  • Eurodesk Servei d’informació sobre programes i iniciatives europees, adreçat a persones joves i a professionals de joventut.


Inici << | 8.4 << | 8.6 >>

1) Resum extret de: FERNÁNDEZ YUSTE, Sonia. Guía para la creación de Servicios de Información Juvenil en el Exterior. Red SIJE. Madrid: Instituto de la Juventud. 2010
2) Comissió Europea (2001). Un nou impuls per a la joventut europea. Llibre blanc de la Comissió Europea