Sou aquí: inici » 8. Un darrer apunt: les polítiques de joventut a Europa » 8.4. Algunes iniciatives noves de la Comissió Europea

8.4. Algunes iniciatives noves de la Comissió Europea

En la línia assenyalada anteriorment, d’aposta de la Comissió Europea pel treball dels estats membres enfront de la situació actual dels i de les joves, s’han posat en marxa, recentment, diverses iniciatives que van acompanyades d’un finançament important i que aborden els aspectes següents:

Youth on the Move (Joventut en moviment 2010)

Joventut en Moviment és un paquet complet d'iniciatives d'educació i ocupació per als joves europeus. Iniciat el 2010, forma part de l'estratègia Europa 2020 per a un creixement intel•ligent, sostenible i integrador. Joventut en Moviment vol millorar l'educació i les possibilitats d'ocupació dels joves i augmentar la taxa d'ocupació juvenil, dintre de l'objectiu més ampli d'aconseguir una taxa d'ocupació del 75% de la població en edat laboral (de 20 a 64 anys). I es proposa fer-lo:

  • adequant més l'educació i la formació a les necessitats dels joves,
  • animant-los a aprofitar les ajudes de la UE per estudiar o formar-se en un altre país,
  • estimulant els països de la UE a simplificar la transició dels estudis a la vida laboral.

Mètodes:

  • Coordinació per establir i fomentar les accions a escala nacional i de la UE.
  • Mesures específiques per als joves, com el projecte pilot "La teva primera feina EURES" de mobilitat en el mercat laboral de la UE, i més suport als joves emprenedors a través de l'Instrument Europeu de Microfinanciació Progress.

Iniciativa Igualtat per a les Oportunitats dels Joves (20/12/2011). Comissió Europea

El passat 20 de desembre la Comissió Europea va publicar la comunicació Iniciativa per a les oportunitats dels joves, amb l’objectiu de lluitar contra l’alta taxa d’atur juvenil existent a la Unió Europea (UE). Actualment més de 5 milions de joves (15-24 anys) es troben a l’atur a la UE. En el cas de l’Estat espanyol la xifra de joves aturats representa el 48,9% de la població d’entre 15 i 24 anys; és la més elevada de tota la UE. També s’indica l’alta proporció de joves que no estudien ni treballen.

Aquesta proposta és part de la iniciativa Joventut en Moviment i promou programes i recursos europeus com Leonardo da Vinci, Servei de Voluntariat Europeu, Erasmus, Erasmus per a Emprenedors i Eures, que estan orientats cap al desenvolupament d'habilitats, la formació i la qualificació dels joves. La iniciativa inclou un sistema de garantia de la joventut, 4 milions d’euros d'inversió que tenen com a objectiu assegurar que els joves tenen una feina, una formació o més educació dins dels quatre mesos després d'haver deixat l'escola. Aquesta Youth Guarantee actualment està en debat en l’àmbit europeu i permetria als joves de la UE, després d’un període màxim d’atur de 4 mesos, tenir accés a un lloc de treball o d’aprenentatge, de formació o combinació d’ambdós. La reivindicació sorgeix de la societat civil, encapçalada pel Fòrum Europeu de la Joventut. El Parlament Europeu va donar-li suport el mes de febrer de 2012. La Comissió Europea s’ha fet seva la idea (adaptada), i ha llançat una línia de finançament per a projectes pilot de 4 milions d’euros (i la perspectiva és que augmenti el suport en el nou marc financer plurianual de la UE per al període 2014-2020). La Comissió també insta els estats membres a fer un millor ús del Fons social europeu, que encara té 30 milions d'euros no compromesos per a projectes. L'adquisició d'habilitats pràctiques, qualificacions addicionals i la participació en la formació professional són clau en l'augment de la confiança dels joves i la seva ocupabilitat, obrint així el seu futur laboral.


Inici << | 8.3 << | 8.5 >>