Sou aquí: inici » 8. Un darrer apunt: les polítiques de joventut a Europa » 8.3. Estratègia de joventut de la UE

8.3. Estratègia de joventut de la UE

El marc estratègic en joventut vigent és l'Estratègia de Joventut de la UE (2010 - 2018), que té dos objectius globals:

 • proporcionar més i iguals oportunitats als i a les joves en l’educació i el mercat laboral
 • animar les persones joves a ser ciutadans i ciutadanes actius i participar dins la societat.

L'estratègia proposa iniciatives en vuit camps d'acció:

 1. educació i formació,
 2. ocupació i emprenedoria,
 3. salut i benestar,
 4. participació,
 5. activitats voluntàries,
 6. inclusió social,
 7. joventut i el món,
 8. creativitat i cultura.

L'estratègia s’implementa de la manera següent:

 • Cooperació amb estats membres: una agenda comuna, aprenentatge mutu, difusió i retorn de resultats són elements clau per promoure l’aprenentatge i les bones pràctiques i per intercanviar informació respecte de les seves prioritats i accions.
 • Diàleg estructurat: implicant les persones joves en una reflexió conjunta contínua respecte de les prioritats, la implementació i el seguiment.
 • Fonamentació en la realitat per a la política de joventut: tota política ha d’estar fonamentada en dades i evidències, a través de l’experiència i el coneixement de la situació de la joventut.
 • Implicació jove: promovent oportunitats per als i les joves per desenvolupar la seva autonomia i les seves competències clau en la línia de la iniciativa i de l’emprenedoria per participar activament en tots els camps de la vida pública (social, polític, educatiu, d’esports i de servei).
 • Programa “Joventut en acció” (ara en procés de definició): contribueix als objectius de l'Estratègia de Joventut de la UE per proporcionar oportunitats a joves per afavorir la seva mobilitat, per aprendre i per participar a través de la UE.


Inici << | 8.2 << | 8.4 >>