Sou aquí: inici » 6. L'estratègia en joventut a Catalunya

6. L'estratègia en joventut a Catalunya

Quan ens apropem a les polítiques de joventut no hem d’anar a buscar només allò que les institucions fan en aquest àmbit, sinó com ho fan i, sobretot, per què ho fan.

És darrere d’aquest perquè on podem trobar –normalment implícita, només de vegades explícita– una estratègia de referència per a la intervenció. Fer una llista de programes i actuacions públiques en matèria de joventut és una tasca laboriosa i aportarà ben poc valor afegit a les nostres pròpies polítiques si no som capaços d’identificar la seva ubicació en el marc d’una determinada estratègia nacional i la manera en què podria encaixar eventualment en cada un dels casos i àmbits territorials de treball.

Hi ha casos on ens serà relativament fàcil identificar l’estratègia –o les estratègies– de referència. Així, en trobarem alguns en què les polítiques de joventut es desenvolupen en el marc d’un pla nacional que explicita un conjunt de principis i objectius orientadors (aquest és el cas de Catalunya). Però en veurem alguns altres que no disposen d’un marc de planificació tan explícit o que no en tenen cap en absolut. I trobarem casos, finalment, en què l’instrument de planificació està mancat de claredat o en què l’estratègia no està ben definida, tot i disposar d’un marc explícit de planificació 1).


Índex |

1) Paton, J (2011) Les polítiques de joventut II. Polítiques de joventut a Europa. Direcció General de Joventut