Sou aquí: inici » 6. L'estratègia en joventut a Catalunya » 6.3 El nou PNJCat 2011-2020: un salt endavant en les polítiques de joventut

6.3 El nou PNJCat 2011-2020: un salt endavant en les polítiques de joventut

Com ja ha quedat palès, el passat PNJCat 2000-2010 representa una bona base per seguir avançant en les polítiques de joventut doncs ha contribuït en l’extensió d’un model de polítiques de joventut, ha representat un avenç pel que fa al contingut de les polítiques de joventut; les han centrat en dues grans línies estratègiques: l’emancipació i la participació, i ha facilitat criteris metodològics i eines concretes per al seu desplegament.

Tanmateix, en el que portem de segle, a Catalunya hi ha hagut temps per a transformacions importants en l’esfera social, econòmica, política, cultural i identitària que plantegen nous reptes i desafiaments a les polítiques de joventut. Per tant, esdevé necessària l’adaptació de les polítiques de joventut a una realitat social canviant, al mateix temps que el PNJCat2011-2020 vol fer un salt endavant que vol significar:

Rellevància. Cal reivindicar el paper clau de les polítiques de joventut en el si de les polítiques públiques ja que el moment del cicle vital que és la joventut representa una oportunitat en la lluita contra la reproducció de les desigualtats.

Transformació i/o incidència. Les polítiques de joventut han de tenir una voluntat explícita de transformar tant les condicions de vida dels i de les joves com el model de societat en general, i de dotar-se dels instruments i les eines necessaris perquè sigui possible.

Apoderament. Les polítiques de joventut han de servir per potenciar les capacitats dels joves i fer, per tant, que siguin responsables i protagonistes del seu projecte de vida personal i col•lectiu.

Inclusió. Cal tenir en compte el conjunt dels joves i fer-ho dissenyant, implementant i avaluant les polítiques des d’una perspectiva inclusiva, atenent la diversitat del col•lectiu juvenil i les desigualtats socials de partida.

Instruments de desplegament. El nou PNJCat pretén millorar el desplegament dels seus objectius, per això teixirà una estratègia de desplegament del Pla que garanteixi que les polítiques i programes concrets de joventut responen i s’adapten als seus plantejaments.

Impacte i/o avaluació. Per garantir aquest desplegament, el nou PNJCat vol tenir molt en compte, des del començament, com s’ha d’avaluar l’impacte que té sobre les polítiques i la realitat dels joves.


6.3.1 >>