Sou aquí: inici » 5. Marc competencial i legal de les PJ a Catalunya » 5.2. Com s'ha fet la llei?

5.2. Com s'ha fet la llei?

El 2005/2006 es va iniciar un procés intens de participació i de recollida de propostes des de l’àmbit institucional i social, amb la implicació de tots els actors públics i privats, d’àmbit nacional i local, que es va aturar, coincidint amb el canvi de la direcció política de la Secretaria de Joventut 1) , abans de finalitzar la VIII Legislatura, el 2006.

Font: Elaboració pròpia (DGJ)

Aquesta aturada tindrà uns efectes desmobiltzadors importants sobre els actors, especialment en el món local (ajuntaments i consells comarcals), no tant en el seu rol en la implementació del PNJCat 2000-2010, sinó, sobretot, en la seva voluntat de participació en la fase posterior d’avaluació del PNJCat i en el procés d’elaboració del PNJCat 2011-2020.

Cal assenyalar que el procés d’elaboració de la Llei de polítiques de joventut es va reprendre al llarg del 2008, impulsat principalment des de la SJ, des d’on, a partir de les conclusions extretes del procés de consulta i la interlocució amb els principals actors de l’àmbit (amb les principals entitats municipalistes, FMC i ACM, el CNJC i l’Associació Catalana de Professionals), va refer-se l’avantprojecte de llei per tramitar-lo al Govern i, posteriorment, presentar-lo per a la seva aprovació en el marc del Parlament de Catalunya abans de finalitzar la IX Legislatura, el 2010.


Inici << | 5.3 >>

1) En l'actualitat, Direcció General de Joventut