Sou aquí: inici » 5. Marc competencial i legal de les PJ a Catalunya » 5.1 Per què una llei de polítiques de joventut?

5.1 Per què una llei de polítiques de joventut?

  • Perquè Catalunya necessitava consolidar i blindar jurídicament el seu model nacional de polítiques de joventut, un model construït al llarg de més de tres dècades.
  • Perquè joventut era l’única competència exclusiva de la Generalitat pendent de desplegament des de l’Estatut d’autonomia de 1979.
  • Perquè en els darrers temps les polítiques de joventut han anat assolint un rol de centralitat política i institucional cada cop més important.
  • Perquè calia aclarir i definir alguns conceptes per garantir la coherència de les polítiques de joventut impulsades arreu del país. Entre altres coses la llei clarifica: qui són els i les joves, qui són els professionals de joventut i com es distribueixen les competències de joventut entre els diferents nivells administratius.

Aquesta llei ha estat modificada mitjançant la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millora de la regulació normativa (DOGC núm. 6035, de 30.12.2011). La modificació respon a la finalitat de simplificació global de les normes jurídiques, de l’Administració i de la regulació material vers el ciutadà. Aquesta mesura suposa un avenç real en la reducció efectiva de tràmits innecessaris. La simplificació normativa és una eina òptima per a la reactivació d’alguns sectors, facilitant l’activitat de les entitats juvenils i de les persones físiques o jurídiques públiques o privades titulars de serveis i equipaments juvenils.


Inici << | 5.2 >>