Sou aquí: inici » 4. Evolució de les polítiques de joventut

4. Evolució de les polítiques de joventut

De la mateixa manera que diferents tipus d’actors intervenen en les polítiques de joventut (administracions, associacions juvenils, joves, etc.), dins de la propia administració es distingeixen diferents actors que, generalment, actuen de manera superposada en un mateix territori: les administracions locals (municipis, comarques, diputacions), les administracions autonòmiques i les administracions estatals.

A Espanya, com veurem, les competències en matèria de joventut estan transferides a les comunitats autònomes tot i que aquestes les hagin transferit, al seu torn, als ens locals. Però sigui quin sigui el repartiment de competències, el cert és que, en la mesura que l’actuació de les diferents administracions es dóna simultàniament sobre la vida dels mateixos joves, és cabdal que existeixin mecanismes de coordinació entre elles.


Índex |