Sou aquí: inici » 1. Presentació

1. Presentació

Fa ben poc, tot just el 2009, es van complir 30 anys de polítiques de joventut a Catalunya. Tot aquest temps ha significat l’augment i la consolidació de les polítiques de joventut a casa nostra.

La present unitat pretén explicar, a grans trets, els fonaments de les polítiques de joventut, en tant que polítiques públiques, així com la seva evolució històrica per fer front a les mancances i necessitats de la joventut catalana.

Així doncs, en una primera part, s’aborden les dimensions d’anàlisi de les polítiques de joventut i els aspectes clau per tal d’entendre-les. Partir d’una manera d’entendre la joventut condicionarà la definició dels fenòmens als quals es volen fer front, així com les polítiques necessàries per fer-ho.

En una segona part, es revisa l’evolució històrica de les polítiques de joventut en cada un dels àmbits territorials (estatal, nacional i local), exemple de la multiplicitat d’actors impulsors i/o executors de les polítiques de joventut a casa nostra.

En una tercera part, es detalla l’estratègia en joventut a Catalunya que és la que estableix el marc i les regles de joc en la intervenció en joventut, concretament a través del Pla Nacional de Joventut de Catalunya. Aquesta estratègia mostra l’elevat nombre d’àmbits materials als quals es fa referència i el volum d’actors implicats. Això comporta una multiplicitat de competències necessàries per desplegar l’estratègia i afegeix complexitat a l’hora de dur a terme una acció coherent i coordinada. Tot seguit, s’aborda específicament les polítiques locals que se’n deriven d’aquest Pla: les seves característiques i els seus fonaments.

I, en una darrera part, es fa una anàlisi breu de quin és el marc europeu en matèria de joventut, degut a la importància creixent de les declaracions, recomanacions i iniciatives impulsades en aquest àmbit des de les institucions europees.

Aquesta mirada àmplia permet fer visibles els plantejaments de fons que trobem darrere de les polítiques, entendre les seves especificitats, la seva evolució i els seus reptes de futur. Tenir clara aquesta posició és el pas previ a qualsevol decisió sobre els continguts concrets i les orientacions de les polítiques de joventut que vulguem dur a terme.

Finalment, cal explicitar que els continguts d’aquesta unitat didàctica no responen als posicionaments específics de la Direcció General de Joventut. Només es limita a sintetitzar i exposar els arguments acadèmics, tècnics i polítics presents en determinats debats, per tal de donar a conèixer les diferents perspectives existents.


Inici |