Cursos de l'Administració local

Curs d'eines bàsiques per actuar com a vocal en els tribunals qualificadors dels ens locals
Funció: Organització i processos

Curs virtual sobre recursos humans a l'Administració local


Taller de familiarització amb l'entorn: del 4 al 8 de febrer de 2019
Docència del curs: del 11 de febrer al 5 d'abril de 2019

Curs virtual d'urbanisme i ordenació del territori


Taller de familiarització amb l'entorn: del 4 al 8 de febrer de 2019
Docència del curs: de l'11 de febrer al 5 d'abril de 2019

Curs virtual de comptabilitat per a l'Administració local

Funció: Econòmica
Línia: bàsica


Dates del TFE: Del 4 al 8 de febrer.
Dates del curs: de l'11 de febrer al 5 d'abril.