Cursos de l'Administració local

Curs virtual de comptabilitat per a l'Administració local

Funció: Econòmica
Línia: bàsica


Dates del TFE: Setmana del 20 de març.
Dates del curs: del 27 de març al 26 de maig.