Cursos de l'Administració local

Curs virtual de comptabilitat per a l'Administració local

Funció: Econòmica
Línia: bàsica


Dates del TFE: Del 16 al 20 d'abril.
Dates del curs: del 23 d'abril al 15 de juny.

Curs virtual d'urbanisme i ordenació del territori


Taller de familiarització amb l'entorn: del 9 al 13 d'abril de 2018
Docència del curs: del 16 d'abril al 8 de juny de 2018