Cursos de l'Administració local

Curs virtual de comptabilitat per a l'Administració local

Funció: Econòmica
Línia: bàsica


Dates del TFE: Setmana del 26 de setembre.
Dates del curs: del 2 d'octubre al 24 de novembre.

Curs virtual d'urbanisme i ordenació del territori


Taller de familiarització amb l'entorn: del 2 d'octubre al 6 d'octubre de 2017
Docència del curs: del 9 d'octubre al 1 de desembre de 2017

Curs bàsic de consum


TFE: del 9 al 13 de d'octubre de 2017
Docència del curs: del 16 d'octubre al 17 de novembre de 2017

Curs d'eines bàsiques per actuar com a vocal en els tribunals qualificadors dels ens locals
Funció: Organització i processos