Curs virtual sobre el tractament de les dades personals a l'Administració 

Funció: Jurídica
Línia: bàsica


Dates del TFE: del 23 al 26 d'abril de 2019
Dates del curs: del 29 d'abril al 31 de maig de 2019

Curs virtual de Gestió del pressupost


Funció: Econòmica
Línia: Bàsica


Taller de familiarització amb l'entorn: del 18 al 22 de març de 2019
Docència del curs: del 25 de març al 24 de maig de 2019

Taller virtual de gestió de tasques i competència digital.

Funció: Tecnologies de la informació i la comunicació
Línia: bàsica


Dates del TFE: de l'11 al 15 de març de 2019
Dates del curs: del 18 de març al 17 de juny de 2019

Procediment administratiu


Funció: Jurídica

Línia: Bàsica


Llenguatge administratiu


Funció: Comunicació

Línia: Bàsica