Curs virtual d'autoaprenentatge Línies bàsiques de la protecció de dades personals


Funció: Jurídica
Línia: Bàsica


Calendari: del 5 al 19 de novembre de 2018.

Curs virtual sobre el tractament de les dades personals a l'Administració 

Funció: Jurídica
Línia: bàsica


Dates del TFE: setmana del 15 al 19 d'octubre de 2018
Dates del curs: del 22 d'octubre al 23 de novembre de 2018

Taller virtual de gestió de tasques i competència digital.

Funció: Tecnologies de la informació i la comunicació
Línia: bàsica


Dates del TFE: del 17 al 21 de setembre de 2018
Dates del curs: del 24 de setembre al 16 de novembre de 2018

Llenguatge administratiu


Funció: Organització i processos

Línia: Bàsica

Taller virtual de redacció de correspondència administrativa


Funció: Comunicació
Línia: Bàsica

Procediment administratiu


Funció: Jurídica

Línia: Bàsica

Taller de familiarització amb l'entorn: de l'1 al 5 d'octubre de 2018
Docència: del 8 d'octubre al 30 de novembre de 2018

Taller virtual de redacció d'informes, propostes i resolucions


Funció: Comunicació
Línia: Actualització i aprofundiment