Procediment administratiu


Funció: Jurídica

Línia: Bàsica


Taller de familiarització amb l'entorn: del 6 al 19 de novembre de 2017
Docència: del 13 de novembre al 22 de desembre de 2017

Procediment administratiu


Funció: Jurídica

Línia: Bàsica


Taller de familiarització amb l'entorn: del 25 al 29 de setembre de 2017
Docència: del 2 d'octubre al 24 de novembre de 2017

Llenguatge administratiu


Funció: Organització i processos

Línia: Bàsica


Taller de familiarització amb l'entorn: del 25 al 29 de setembre de 2017
Docència: del 2 d'octubre al 24 de novembre de 2017

Llenguatge jurídic


Funció: Jurídica
Línia: Actualització i aprofundiment


Taller de familiarització amb l'entorn: del 16 d'octubre al 20 d'octubre
Docència del curs: del 23 d'octubre al 24 de novembre