Curs virtual de Gestió del pressupost


Funció: Econòmica
Línia: Bàsica


Taller de familiarització amb l'entorn: del 3 al 8 d'abril de 2018
Docència del curs: del 9 d'abril a l'1 de juny de 2018

Procediment administratiu


Funció: Jurídica

Línia: Bàsica

Procediment administratiu


Funció: Jurídica

Línia: Bàsica