Curs virtual de Gestió del pressupost


Funció: Econòmica
Línia: Bàsica


Taller de familiarització amb l'entorn: del 18 al 21 d'abril de 2017
Docència del curs: del 24 d'abril al 16 de juny de 2017

Taller virtual de redacció de correspondència administrativa


Funció: Organització i processos
Línia: Bàsica


TFE: del 18 al 21 d'abril de 2017
Docència: del 24 d'abril al 26 de maig de 2017

Taller virtual de redacció d'informes, propostes i resolucions


Funció: Jurídica
Línia: Actualització i aprofundiment

Taller de familiarització amb l'entorn: del 24 al 28 d'abril de 2017
Docència del curs: del 2 de maig al 2 de juny de 2017

Curs virtual d'entorns personals d'aprenentatge per a l'actualització professional permanent 

Funció: tecnologies de la informació
Línia: actualització i aprofundiment


Dates del TFE: setmana del 2 de maig de 2017
Dates del curs: del 8 de maig al 2 de juny de 2017