- Identificar les habilitats comunicatives personals i desenvolupar estratègies per millorar-les Saber dissenyar una activitat formativa amb resultats concrets i orientada a les persones destinatàries.
- Conèixer metodologies i estratègies didàctiques per assolir els objectius proposats.
- Saber aplicar estratègies per avaluar l'aprenentatge i  la transferència al lloc de treball de manera mesurable i objectiva.
- Reconèixer la importància de compartir coneixement i motivacions entre les persones implicades en la formació per al personal de l'Administració

Taller semipresencial sobre la notificació d'actes administratius en via administrativa


Estadística per a l'aplicació de projectes


Funció: Organització i processos
Línia: Actualització i aprofundiment

Activitat semi presencial de 16 hores lectives (10h presencials i 6h a l'aula virtual de l'EAPC).

Curs de la funció jurídica del Catàleg de formació. Línia d'aprofundiment.

Dates de la docència: del 08.05.17 al 09.06.17.

Nota: S'ha anul·lat l'edició de TGN (comunicat per Alícia Güell el 04.05.17

2016_1s_gde_Taller semipresencial de gestió de documents electrònics


Funció: arxivística.

Inici del curs: 07 de març


Activitat semi presencial de 21 hores lectives (12 presencials i 9h virtuals a l'aula virtual de l'EAPC).

Curs de la funció jurídica del Catàleg de formació.

Dates del taller de familiarització amb l'entorn de l'aula virtual: del 27.02.17 al 3.03.17.

Dates docència: del 16.03.17 al 29.03.17.


Espai de treball i comunicació dels formadors interns de l'EAPC

- Identificar les habilitats comunicatives personals i desenvolupar estratègies per millorar-les Saber dissenyar una activitat formativa amb resultats concrets i orientada a les persones destinatàries.
- Conèixer metodologies i estratègies didàctiques per assolir els objectius proposats.
- Saber aplicar estratègies per avaluar l'aprenentatge i  la transferència al lloc de treball de manera mesurable i objectiva.
- Reconèixer la importància de compartir coneixement i motivacions entre les persones implicades en la formació per al personal de l'Administració