Taller semi presencial sobre la gestió eficaç del temps


Funció: Organització i processos
Línia: Bàsica

2017_2s_gde_Taller semipresencial de gestió de documents electrònics

Inici del curs: 25 de setembre 2017


Activitat semi presencial de 21 hores lectives (12 presencials i 9h virtuals a l'aula virtual de l'EAPC).

Curs de la funció jurídica del Catàleg de formació.

Dates del taller de familiarització amb l'entorn de l'aula virtual: del 18.09.17 al  22.09.17.

Dates de la docència: del 25.09.17 al 18.10.17.


Activitat semi presencial de 16 hores lectives (10h presencials i 6h a l'aula virtual de l'EAPC).

Curs de la funció jurídica del Catàleg de formació. Línia d'aprofundiment.

Dates de la docència: del 16.10.17 al 17.11.17.


Taller semipresencial sobre recursos en via administrativa, única edició 2n sem 2017


- Identificar les habilitats comunicatives personals i desenvolupar estratègies per millorar-les Saber dissenyar una activitat formativa amb resultats concrets i orientada a les persones destinatàries.
- Conèixer metodologies i estratègies didàctiques per assolir els objectius proposats.
- Saber aplicar estratègies per avaluar l'aprenentatge i  la transferència al lloc de treball de manera mesurable i objectiva.
- Reconèixer la importància de compartir coneixement i motivacions entre les persones implicades en la formació per al personal de l'Administració

Espai de treball i comunicació dels formadors interns de l'EAPC

- Identificar les habilitats comunicatives personals i desenvolupar estratègies per millorar-les Saber dissenyar una activitat formativa amb resultats concrets i orientada a les persones destinatàries.
- Conèixer metodologies i estratègies didàctiques per assolir els objectius proposats.
- Saber aplicar estratègies per avaluar l'aprenentatge i  la transferència al lloc de treball de manera mesurable i objectiva.
- Reconèixer la importància de compartir coneixement i motivacions entre les persones implicades en la formació per al personal de l'Administració