Activitat semi presencial de 21 hores lectives (12 presencials i 9h virtuals a l'aula virtual de l'EAPC).

Curs de la funció jurídica del Catàleg de formació.

Dates del taller de familiarització amb l'entorn de l'aula virtual: del 29.04 al 03.05.2019

Dates de la docència: del 06.05 al 29.05.19.

Edicions: SLT, SOC, TSF

(CLT passa a 2n sem)


Curs semipresencial 20 hores (7 presencials + 13 virtuals)

-TFE: 25 de febrer a l'1 de març de 2019

-Curs: 4 de març al 3 de maig de 2019


Taller semi presencial sobre la gestió eficaç del temps, 1er semestre 2019

edicions EMC i CLT


Funció: Organització i processos
Línia: Aprofundiment

dates docència: dill 29/04 - dill 11/06/2019

Sessions presencials: 

dc 08/05 (2ª setm)

dij  16/05/2019 (3ª setm)

Treball del pla de millora per a aplicar-ho al lloc de treball i avaluació de la transferència: a partir del dij 23/05 fins el darrer dia de curs el 11/06/2019

Taller semipresencial sobre la notificació d'actes administratius en via administrativa

TFE: 06/05/2019
inici: 13/05 i 31/05 (coincideix amb darrera sessió presencial de 3h)Activitat semi presencial de 18h (6h presencials i 12h virtuals a l'aula virtual de l'EAPC).

Curs de la funció jurídica del Catàleg de formació. Línia d'aprofundiment.

DATES TFE:  23.04 al 26.04.2019.

Dates docència: del 29.04.2019 al 22.05.2019. Les sessions presencials coincideixen amb l'inici i el tancament del curs.  Es concedeix una pròrroga optativa a partir de l'últim dia fins dilluns 27.05.2019 per a poder millorar i reconduir el cas pràctic d'avaluació de l'aprenentatge i millorar la nota (es podran obtenir fins a 10 punts més que se sumarien a la puntuació màxima de 20 punts que se sumaria a l'activitat final.

Curs semipresencial 25 hores (15 presencials + 10 virtuals)

Dates: 25 de febrer al 31 de maig de 2019

- Identificar les habilitats comunicatives personals i desenvolupar estratègies per millorar-les Saber dissenyar una activitat formativa amb resultats concrets i orientada a les persones destinatàries.
- Conèixer metodologies i estratègies didàctiques per assolir els objectius proposats.
- Saber aplicar estratègies per avaluar l'aprenentatge i  la transferència al lloc de treball de manera mesurable i objectiva.
- Reconèixer la importància de compartir coneixement i motivacions entre les persones implicades en la formació per al personal de l'Administració

Taller semipresencial sobre inspecció i control

TFE: 13/05/2019

inici: dill 20/05/2019

fi: dc 12/06/2019

2 ed EMC i TSF


Activitat semipresencial de 20 hores lectives (9h presencials i 11h a l'aula virtual de l'EAPC).

Curs PILOT de la funció estratègica. Línia d'aprofundiment. 

Docents: Illana Gener i Jaume Font, amb el suport per a les sessions presencials, de Marta Cruelles (GTTI)

 1ª edició 2019:

-TFE 18 a 22 de febrer.

-docència: dl 25 febrer- dl 25 de març

-sessió de seguiment de la transferència: dv 12 d'abril 


Activitat semi presencial de 21 hores lectives (12 presencials i 9h virtuals a l'aula virtual de l'EAPC).

Curs de la funció jurídica del Catàleg de formació.

Dates del taller de familiarització amb l'entorn de l'aula virtual: del 29.04 al 03.05.2019

Dates de la docència: del 06.05 al 29.05.19.

Edicions: SLT, SOC, TSF

(CLT passa a 2n sem)


Espai de treball i comunicació dels formadors interns de l'EAPC