Espai de formació oberta

L'objectiu d'aquest repositori de recursos d'aprenentatge és facilitar la lliure difusió del coneixement entre el personal de les administracions catalanes i fomentar l'aprenentatge fora de les aules.

Hi trobareu els continguts de consulta de cursos del catàleg de l'EAPC, actualitzats periòdicament i disponibles en diversos formats. Podeu difondre'ls i usar-los lliurement, sempre que en citeu els autors i respeteu les condicions particulars de la llicència creative commons prevista en cada cas.

 

Funció d'organització i processos

 • Gestió de documents electrònics: html
 • Organització de documents administratius: html

Funció de recursos humans, prevenció de riscos laborals i polítiques socials


Funció de comunicació i habilitats

 • Llenguatge administratiu: html
 • Redacció de correspondència administrativa: html | epub | mobi
 • Llenguatge jurídic: html
 • Redacció d'informes, propostes i resolucions: html

Funció jurídica


Funció de tecnologies de la informació

 • Entorns personals d'aprenentatge per a l'actualització professional permanent: html
 • Gestió de tasques i competència digital: html   
 • Internet social des de la perspectiva de l'Administració: html

Funció econòmica

 • Gestió del pressupost: html
 • Comptabilitat per a l'Administració local: html  

Altres

 • Guia per a l'elaboració d'un curs virtual: html
 • Urbanisme i ordenació del territori: html 
 • Guia per als tutors de l'Aula Virtual: html